Consiliul Civic Local Cluj

Bine ati venit!

Protocol de colaborare

Art. 1 Dispozitii generale

Prezentul protocol de colaborare se incheie intre ONG-urile din Cluj-Napoca, ce au convenit sa initieze si sa sprijine organizarea si functionarea “Consiliului Civic Local al Municipiului Cluj-Napoca”, numit in continuare “CCL”, in conditiile descrise in continuarea prezentului protocol si a Regulamentului de organizare si functionare a CCL descris in ANEXA.
Poate adera, la acest protocol de colaborare, orice ONG care desfasoara programe in municipiul Cluj-Napoca si care imbratiseaza scopul si continutul prezentului protocol.

Art. 2 Scop

Scopul prezentului protocol este crearea cadrului de colaboare intre ONG-urile care sustin constituirea si functionarea CCL precum si a cadrului de colaborare intre aceste ONG-uri si membrii CCL.

- Definire, scop si obiective ale CCL
CCL reprezinta vocea societatii civile clujene, exprimandu-se ca o alternativa simbolica, civica si apolitica, a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, in calitatea acestuia, din urma, de autoritate decizionala a administratiei publice locale.

Scopul CCL este imbunatatirea cantitativa si calitativa a vietii comunitatii clujene.

Obiectivele CCL:

° promovarea stabilirii corecte si detaliate a nevoilor comunitatii si a asteptarilor ei de la administratia publica locala, in legatura cu formarea politicilor publice si luarea deciziilor de catre Consilului Local Cluj-Napoca pe baza si in concordanta cu acestea;
° promovarea informarii si implicarii cetateanului clujean in identificarea si rezolvarea problemelor orasului, dezvoltarea constiintei de cetatean, de alegator si contribuabil, constientizarea drepturilor si obligatiilor sale;
° promovarea unei functionari corecte, transparente si eficiente a Primariei si Consilului Local Cluj Napoca si a serviciilor subordonate acestora, in folosul comunitatii, in special prin cresterea calitatii actului decizional;
° promovarea unor relatii mai bune de cooperare intre sectorul ONG si autoritatile locale.

Art. 3 Responsabilitati si indatoriri ale ONG-urilor semnatare

- crearea CCL si stabilirea obiectivelor si a modului de organizare si functionare a CCL;
- sprijinirea morala, logistica si informationala a functionarii CCL, pe teme generale, precum si in particular, pe domeniul specific in care activeaza, prin transmiterea de propuneri si observatii;
- monitorizarea bunei functionari a CCL si a concordantei intre pozitia CCL si interesele comunitatii locale/ale sectorului neguvernamental clujean;
- sa nu invoce numele sau sustinerea CCL sau a membrilor acesteia in lipsa unui prealabil mandat expres, sau cu depasirea acestuia.

Art. 4 Drepturile ONG-urilor semnatare: 

- sa propuna si sa aleaga membri in CCL;
- sa propuna demiterea unor membri ai CCL;
- sa adopte Regulamentul de organizare si functionare al CCL, cu mentiunea ca acest regulament poate fi imbunatatit ulterior de catre membrii alesi in CCL, dupa o consultare prealabila cu ONG-urile semnatare;
- sa se informeze si sa fie informate cu privire la discutiile din cadrul CCL si deciziile care se iau in sedintele CCL, si care privesc in mod direct ONG-urile semnatare;
- sa participe la sedintele CCL;
- ONG-urile semnatare ale prezentului protocol se pot intalni pentru a analiza activitatea CCL, pentru a supune analizei probleme de interes pentru comunitate si pentru sectorul neguvernamental, pentru a elabora propuneri si recomandari membrilor CCL;
- sa-si creeze mecanisme proprii de comunicare cu reprezentantii alesi in CCL si prin care se constituie cadrul de relationare intre ONG-urile dintr-un domeniu si membrul ales sa reprezinte acel domeniu;
- sa asigure secretariatul CCL;
- sa renunte oricand la acest parteneriat printr-o cerere in scris adresata secretariatului CCL.

Art. 5 Principii de colaborare

Principiile care stau la baza prezentului protocol sunt: initiativa, implicare, colaborare, voluntariat, perseverenta, transparenta, echitate, competenta, responsabilitate, non-partizanat in orice sens.

Art. 6 Dispozitii speciale

Prezentul protocol creaza cadrul de colaboare intre ONG-urile semnatare in scopul constituirii si sustinerii CCL.
Regulamentul de organizare si functionare al CCL este prevazut in ANEXA.

Art. 7 Dispozitii finale

Dispozitiile prezentului protocol de colaborare se pot modifica prin acte aditionale si se completeaza cu deciziile comune ale ONG-urilor semnatare, cu votul a jumatate plus 1 din numarul ONG-urilor semnatare.

Prezenta forma a protocolului de colaborare a fost adoptata si a intrat in vigoare la data de 17 iunie 2004 pe o perioada nedeterminata. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>