Consiliul Civic Local Cluj

Bine ati venit!

Reuniunea CCL – 15.11.2018.

CONSILIUL CIVIC LOCAL CLUJ-NAPOCA
Data reuniunii: 15 noiembrie 2018
Locul de desfășurare: Sala de Sticlă a Primăriei Cluj-Napoca
Președinte de ședință: Dl. Prof.Vasile Surd și dl.Arh.Vasile Mitrea

 

ORDINEA DE ZI A DEZBATERILOR

 1. Noutăți legislative cu impact asupra administrației locale. Prezintă: LADO Cluj.
 2. Poziția CCL dupa analiza proiectelor anunțate de Primărie și după Hotârările CL. Prezintă secretariatul CCL.
 3. Stadiul proiectelor Primăriei Cluj-Napoca finanțate din fonduri europene. Oportunități de noi proiecte fezabile pentru Cluj-Napoca și Zona Metropolitană. Invitat: Dl. Director Ovidiu Câmpean
 4. Propuneri și probleme prezentate de catre clujeni în cadrul CCL sau prin intermediul membrilor CCL

 

PROCES VERBAL

 

Incheiat astazi, 15 noiembrie 2018

 

CONSILIUL CIVIC LOCAL CLUJ-NAPOCA s-a întrunit pentru dezbaterea lunară, în Sala de Sticlă a Primăriei Cluj-Napca, începănd cu ora 17.00, sub președenția dl. Prof. univ. Vasile Surd, avănd temele de discuție din convocator:
ORDINEA DE ZI A DEZBATERILOR

 1. Noutăți legislative cu impact asupra administrației locale. Prezintă: LADO Cluj.
 2. Poziția CCL dupa analiza proiectelor anunțate de Primărie și după Hotârările CL. Prezintă secretariatul CCL.
 3. Stadiul proiectelor Primăriei Cluj-Napoca, finanțate din fonduri europene. Oportunități pentru noi proiecte fezabile pentru Cluj-Napoca și Zona Metropolitană. Invitat al Primăriei: Dl.Director Ovidiu Câmpian
 4. Propuneri și probleme prezentate de către clujeni în cadrul CCL sau prin intermediul membrilor CCL.

Au răspuns invitației o parte dintre membrii CCL iar din cadrul Primăriei Cluj-Napoca dnii. Al. Bogdan si M.Ghiurco-din cadrul Direcției Dezvoltare.
Datorită absentei fortuite a referenților de la punctele 1 si 2, se amână pentru următoarea reuniune prezentarea și discutarea lor.
La pct.3 si 4 dl. Vasile Surd – prezintă principalele proiecte finanțate cu fonduri europene, așa cum sunt ele redate pe Site-ul Primăriei Cluj-Napoca, face comparații între situația prezentă în municipiul nostru și cea existentă în municipiile Oradea, Alba Iulia, Timișoara sau în comuna Ciugud-jud. Alba.
Pentru o prezentare la zi și mai în detaliu, a proiectelor cu finanțare europeană, îl invită pe dl. ing. Bogdan să ia cuvăntul.
Are loc o trecere în revistă atăt a proiectelor cu contracte de finanțare semnate și aflate în diverse stadii de lucru căt și proiectele aflate în perioada de pregătire. Sunt redate contractele pentru achiziția de troleibuze, autobuze electrice, tramvaie, cele pentru investiții, reabilitări sau modernizări la: spitalul clinic municipal, turnul pompierilor dar și cele nou pregătite: amenajări pe diverse străzi și zone pietonale, amenajarea și revitalizarea malurilor râului Someș, reabilitarea unor grădinițe, creșe și școli, termoizolarea unor blocuri de locuințe, proiecte de parteneriat privind “schimburi de experiență” sau de “know how”etc. Detaliile sunt cuprinse în documentul atașat (Sub rezerva primirii lui de la reprezentanții Primăriei se va posta ulterior).

Membrii prezenți din CCL adresează apoi întrebări și fac propuneri de noi proiecte, ce pot să le completeze pe cele aflate în pregătire ori să intre în pachetul de proiecte viitoare: dl. Dan Drăghiciu, dl.Vasile Surd, dl.Iosif Pop, dna. Doina Crăciun, dna.Szekei Eugenia, dl.Augustin Dănilă.
Propunerile dumnealor se referă cu deosebire la cele avansate în urma dezbaterilor CCL din perioada septembrie 2016/iulie 2018-proiecte care se regăsesc în scrisorile adresate consilierilor locali și conducerii executive a Primăriei în luna septembrie 2018-dar și următoarele propuneri:

 • decopertarea și amenajarea canalului Morii începând cu str. Barițiu și până la biserica Sf.Petru;
 • cuprinderea amenajării malurilor râului Nades în proiectul de amenajare a Someșului;
 • prelungirea liniilor de troleibuze spre bdul. Muncii și spre com. Baciu;
 • plantarea de copaci cu apetit pentru zonele suprapoluate cu noxe de eșapament;
 • transport feroviar de legătura între gara Baciu-gara Cluj-Napoca și Aeroportul “Avram Iancu”;
 • trasee și transport turistic aeroport Cluj-obiective turistice din munții Apuseni;
 • personalitățile clujene cu contribuții marcante în domeniul, științei și culturii, reflectate prin plăci memoriale, statui, amenajarea unor muzee în casele memoriale etc;
 • zone verzi și de agrement în perimetrul apelor sărate din Someșeni;
 • prioritizarea realizări centrului cultural multifuncțional;

S-au cerut de asemenea informații privind proiectele realizate din fondurile nerambursabile oferite de guvernele elvețian și norvegian.

Două sunt concluziile discuțiilor de astăzi:

 1. Organizarea dezbaterii publice cu cetățenii orașului pentru alegerea priorităților în lansarea de proiecte cu finanțare europeană.
 2. Actualizarea periodică a informațiilor de interes public, de pe SITE-ul Primăriei, pentru proiectele în derulare și în pregătire, pentru cunoașterea lor de către cetățenii clujeni.

Reuniunea s-a încheiat la ora 18,30 cu adresarea de mulțumiri tuturor celor ce au răspuns invitației.

Următoarea reuniune este anunțată pentru ziua de joi, 13 decembrie 2018, ora 17.00 cu temele:

“Strategia dezvoltării Clujului pentru 2014-2020-stadiul aplicării ei dupa 4 ani de la aprobare în CL”, cu invitat special – dl. decan prof. Călin Hintea.
“Acțiunile CL pentru transformarea Clujului într-un brand turistic de nivel internațional”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>