Consiliul Civic Local Cluj

Bine ati venit!

Petitii, cereri depuse de CCL

Mai 2023

Reclamaţie administrativă

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice: Primaria Cluj-Napoca.
Sediul/Adresa: Calea Motilor nr.1
Data:11.04.2023

Stimate domnule primar Emil Boc

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât la cerererile nr. 877185/1 din 21.11.2022;nr.13171/1 din 05.01.2023;nr.32497/1 din 13.01.2023 si 101216/1 din 17.02.2023 nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege.

Documentele de interes public solicitate erau următoarele:Daunele achitate de catre Primaria Cluj-Napoca intre anii 2018-2022 in urma proceselor pierdute in instanta in fata reclamantilor persoane fizice si persoane juridice.

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente:Platile au fost supotrate din bani publici,impozite si taxe platite de populatie si agenti economici.

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

In asteptarea raspunsului la prezenta reclamatie administrativa suntem pregatiti pentru primirea datelor solicitate in termenul legal.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,
Secretariatul CCL
asigurat de LADO Cluj-Napoca,str.Iasilor nr.30.

Numele şi prenumele petentului Consiliul Civic Local Cluj-Napoca .
Adresa de raspuns:consiliulcivic@gmail.com
Telefon :0722511470

 

Ianuarie 2023

Dezbaterea pe buget: https://youtu.be/6FcFnXrvkYw

Propunerile CCL:

REGULAMENTUL ACTUAL AL BUGETARII PARTICIPATIVE:
a).Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor Municipiului Cluj-Napoca într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetăţeni a unui rol de participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunităţii din care fac parte.
b).Bugetarea participativă are următoarele obiective:
-Creşterea nivelului de dialog şi de colaborare dintre cetăţeni şi administraţia publică.
-Ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetăţenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în Municipiul Cluj-Napoca.
Commented [u1]: Trecerea la bugetare participativa pe cartiere.
Alocarea de sume globale pe cartiere dupa etapa de dezbatere directa si votarea celor mai bune proiecte.
Commented [u2]: Optiunea CCL:toate discutiile pe proiecte incep inaintea oricarui studiu de fezabilitate,in acord cu cerintele reiesite din consultarea comunitatii.
-Creşterea gradului de asumare şi co-creare a procesului de dezvoltare urbană de către cetăţeni.
-Consolidarea democraţiei prin participarea cetăţenilor la un exerciţiu de luare a unor decizii ce privesc întreaga comunitate.
-Creșterea transparenței activității administraţiei publice locale.
c).Bugetarea participativă se desfăşoară în limitele domeniilor de competenţă ale Municipiului Cluj-Napoca.
d).Pot participa la procesul de bugetare participativă cetăţenii care locuiesc,muncesc sau studiază în Cluj-Napoca şi au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani.
e). Bugetarea cuprinde următoarele etape:
-Înregistrarea participanţilor: înregistrarea se face pe platforma online www.bugetareparticipativa.ro, adaptată pentru dispozitivele mobile.
Înregistrarea este obligatorie pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota. Persoanele care au participat la edițiile anterioare ale procesului de bugetare participativă și s-au înregistrat deja pe platformă, nu au nevoie de o nouă înregistrare.
Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare cetățean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu) prin intermediul platformei www.bugetareparticipativa.ro.
-Analiza tehnică şi legală a proiectelor de către municipalitate: propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi legale ce va fi realizată de către departamentele din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. În urma acestei verificări, se va stabili lista proiectelor care sunt eligibile. Fiecare persoană al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă.
Toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetăţenilor.
- Votul cetăţenilor: votul are loc într-o singură etapă, iar acţiunile necesare pentru implementarea proiectelor care au obținut cel mai mare număr de voturi urmează să fie cuprinse în bugetul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.
f).Etapele desfasurarii sunt următorele:
Perioada de depunere a proiectelor, Perioada de analiză tehnică și legală a proiectelor,
Perioada de vot, Validare vot,
Commented [u3]: Fara limitary.Doar o buna organizare cu acces pentru toata lumea.
Commented [u4]: De introdus ce s-a stability prin SIDU si abia apoi se completeaza cu proiectele votate la bugetarea participative.
Commented [u5]: Cu limitari minimale daca exista baza de date dinainte.
Commented [u6]: Se organizeaza dezbateri publice pe cartiere, prealabil supunerii votului proiectelor ce se supun votului cetatenilor din cartiere.
Commented [u7]: In cadrul dezbaterilor ar trebui decis si apoi trecute pe lista celor supuse votarii participative.
Commented [u8]: Dezbateri organizate pe cartiere si apoi votul pe lista finala intocmita.
g).Anunțarea proiectelor câștigătoare,
-Pot fi înscrise propuneri de proiecte pe site-ul bugetării participative, www.bugetareparticipativa.ro.
Persoanele care nu au acces la internet sau nu sunt familiarizate cu mediul online vor putea înscrie propuneri de proiecte, în perioada 14 iunie – 3 iulie, cu sprijinul Primăriei. La Centrul de Cultură Urbană Casino din Parcul Central „Simion Bărnuțiu” va fi amenajat un birou unde, în fiecare zi din perioada de depunere (de luni până vineri), între orele 10:00 – 17:00, funcționari ai Primăriei vor ajuta cetățenii să depună proiecte pe platformă și vor oferi informațiile necesare.
-Persoanele care trimit propuneri sau care votează proiecte acceptă termenii şi condiţiile în care funcţionează platforma bugetării participative.
-Nu vor fi luate în considerare propunerile care sunt trimise în mod diferit față de prevederile punctului 1 și 2 din prezentul capitol sau care nu sunt conforme cu formularul de proiect.
-Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:
/ Alei, trotuare şi zone pietonale.
/. Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei.
/. Spații verzi și locuri de joacă
/. Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.).
/ Infrastructură educațională și culturală.
/ Oraşul digital.
h).Propunerile de proiecte depuse trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
/ Să corespundă unui obiectiv de interes general.
/. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în aria de competenţă a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca şi care vizează un spaţiu public.
/. Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Municipiului Cluj-Napoca cum sunt finanţările destinate ONG-urilor, structurilor sportive etc.
/. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare.
/. Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar.
f/ Să nu aibă un caracter politic sau etnic.
/. Să nu genereze cheltuieli de funcţionare importante (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.
/. Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie prea vagi.
/ Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect.
i)Limitari:
- Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spaţială a acestora ar putea duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.
-. Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu.
-. În cazul în care o propunere integrează practic mai multe propuneri, în urma analizei tehnice şi juridice urmează să fie făcute modificările necesare pentru ca propunerea să se încadreze în cerinţele enunţate.
-. În ceea ce privește fișierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5 MB și atașamentele trimise
în format JPG, JPEG, PNG, până la o limită de 1 MB.
-. Fiecare propunere ar trebui să aibă un cost total de cel mult 400.000 de euro (inclusiv TVA).
-. Proiectele care ajung să fie supuse la vot nu sunt în mod obligatoriu o transcriere a propunerilor trimise de cetăţeni. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice şi estimarea mai precisă a costurilor din partea servicilor municipalităţii, pentru a putea fi supuse votului şi apoi implementate. Pentru a fi fezabile, propunerile pot necesita în continuare ajustări tehnice.
-. Propunerile depuse în cadrul bugetării participative devin proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, deponenții proiectelor nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.
-. În urma analizei tehnice, Primăria poate unifica mai multe proiecte cu același obiect și le poate supune la vot în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.
-. În vederea respectării prevederilor legale în vigoare, Primăria își rezervă dreptul de a modera afișarea proiectelor pe platformă. Acestea vor fi afișate într-un interval de maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii.
j).Atelierele participative
-Au drept scop principal creşterea încrederii cetăţenilor în puterea lor de a aborda şi de a rezolva problemele cu care se confruntă. În cadrul acestor ateliere, cetăţenii participă la determinarea a ceea ce reprezintă o problemă
Commented [u9]: Incadrarea in bugetul cartierului dupa care se exercita optiunile de vot
Commented [u10]: Dezbateri la nivel de cartier si apoi limitarile pentru.
Commented [u11]: Limitare la suma alocata pe cartier dupa populatia sa.
Commented [u12]: CCL si alte entitati competente
Commented [u13]: Idem.
pentru comunitatea lor, la identificarea priorităţilor, dar şi la identificarea opţiunilor de acţiune.
-Pot participa la atelierele participative cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Cluj-Napoca şi au vârsta de cel puţin 18 ani.
-Calendarul atelierelor participative va fi publicat pe platforma www.bugetareparticipativa.ro
-Analiza tehnică şi juridică a propunerilor este realizată de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca, ale cărei servicii verifică conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament şi cu alte reglementări legale în vigoare, precum și fezabilitatea tehnică.
k).Pregatirea tehnica a proiectelor :
-Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajutări tehnice din partea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, dacă este necesar.
-Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.
-Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe site-ul www.bugetareparticipativa.ro.
-Echipa tehnică de evaluare a proiectelor este formată din cel puțin un reprezentant ale următoarelor departamente din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca:
Direcția Tehnică
Direcția Ecologie Urbană și Spații Verzi
Direcția Juridică
Direcția Generală de Urbanism
Direcția Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății
Direcția Generală Comunicare, Dezvoltare Locală și Management
Proiecte
l).Coordonare : Primarul municipiului Cluj-Napoca.
- Toate propunerile și documentele care le-au fost atașate devin proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.
Commented [u14]: Cooptare specialisti din societate: si CCL
Commented [u15]: Cooptare specialisti din societate si :CCL
-Votul asupra proiectelor are loc online, pe platforma bugetării participative www.bugetareparticipativa.ro
-Votul este restrictionat la teritoriul Municipiului Cluj-Napoca. Pentru a putea vota este necesar ca în momentul votului să vă aflați pe raza Municipiului Cluj-Napoca și să permiteți accesul la locația dumneavoastră. Platforma www.bugetareparticipativa.ro colecteaza date despre locația dumneavoastră doar în momentul votului pentru a asigura respectarea procedurii de votare.
m).-Votul are loc într-o singură etapă.
/ Fiecare cetățean înscris în portalul bugetării participative poate alege șase proiecte (câte unul pentru fiecare dintre cele șase domenii stabilite).
/. La finalul etapei de vot, vor fi selectate un număr de 5 proiecte, clasate în funcție de numărul de voturi, indiferent de categoria din care fac parte.
/ Eventualele modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă vor fi publicate pe platforma www.bugetareparticipativa.ro.
Vor fi implementate proiectele cel mai mare număr de voturi (cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare).
Aceste proiecte urmează să fie implementate începând cu anul 2023.
Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi, indiferent de categoria din care fac parte. Vor fi implementate 5 proiecte.
3..Analizele swot pentru partile implicate in acest proces.
4.Concluziile analizelor celor 3 probleme identificate in functie de urmatoarele criterii:importanta,oportunitatea si agenda institutionala.
5.Nominalizarea problemei,argumentarea deciziei si a importantei schimbarii propuse.
Commented [u16]: Fara restrictionarea accesului.Soft cu respingere automata a celor care nu au dreptul de vot..
Commented [u17]: Dintre cele propuse in cartier.
Commented [u18]: Fara limitari numerice.Sa intre in suma din buget a fiecarui cartier.
Commented [u19]: Comparatie cu lista SIDU.
Commented [u20]: Calendarul executiei cu grafic si

29. August 2022

Curtea de conturi – Raspuns petitie nr. 71629

Petitie catre Curtea de conturi

 

31. August 2022

Propuneri pentru facilitarea mobilitatii urbane

Catre Primaria Municipiului Cluj-Napoca,
-in atentia doamnelor/domnilor consilieri alesi in C.L.Cluj-Napoca,

Consiliul Civic Local Cluj-Napoca, doreste sa va supuna atentiei cateva solutii rapide, tranzitorii ,pe termen scurt-mediu si ieftine, pentru degrevarea traficului rutier din municipiu.
Avand in vedere stadiul unor proiecte majore de infrastructura, consideram oportun si va solicitam ca propunerile de mai jos sa fie introduse in dezbatere publica in acest an, astfel incat, daca sunt vazute drept pozitive de clujeni, sa poata primi alocari bugetare in 2023.

Astfel, pentru traficul pe axa est-vest, in mod special spre/dinspre comuna Floresti, consideram ca exista trei componente principale care pot fi solutionate individual :
1) accesul la autostrada A3 se face doar prin nodul Gilau sau nodul Turda
2) foarte multi locuitori din zona metropolitana fac naveta cu auto personal intre Floresti si Cluj-Napoca
3) traficul de tranzit intre Floresti si Apahida/Jucu trece prin zona centrala si pericentrala.

Pentru punctul 1) propunem accesul la autostrada la nodul Ciurila prin constructia de bretele in zona subtraversarilor existente Ciurila – Prunis – DJ107L in prima faza, urmat apoi in a doua faza de o legatura auto cu zona Colonia Faget / Calea Turzii / drumul Sf. Ioan in cale separata (o “centura” a localitatilor Ciurila si Salicea).

Pentru punctul 2) propunem pregatirea unui proiect de tramvai in cale proprie (varianta studiata si in studiu de prefezabilitate al proiectului metroului), pe traseul liniei de metrou intre depoul Bucium si punctul terminus din Floresti, realizat de asa maniera incat materialul rulant poate fi schimbat la garnitura de metrou usor cu minime costuri. Avantajele acestei solutii alternative, de rezerva sunt executia foarte rapida (doar lucrari la suprafata, fara parti subterane, conectare la infrastructura existenta) si posibilitatea de finantare exclusiv din fonduri locale. Aceasta, desi nu va maximiza reducerea traficului auto, va scoate rapid multe masini din trafic prin oferirea unei alternative moderne, comode si nepoluante.

Pentru punctul 3) propunem accelerarea finantarii si executiei Drumului in lungul caii ferate, care este complementar Centurii Metropolitane, avand insa avantajul timpului de executie net superior. Aici, propunem ca in dezbaterea publica sa fie introdusa etapa II a acestui drum, cu prelungire pana in zona Nervia – Apahida si conectare cu varianta Valcele – Apahida, respectiv prelungire in lungul paraului Nadas pana in zona Baciu, alta zona in dezvoltare si generatoare de trafic rutier al navetistilor.

Cu stima,
Secretariat
Consiliul Civic Local
Cluj-Napoca

 

22 August 2022

Metroul Cluj-Napoca; ultimele evenimente

Buna ziua stimati membrii CCL,

Astazi,in formatul”de indata”s-a intrunit CL iar subiectul investitiei METROU a surprins pe toata lumea.Am adresat o solicitare prealabila de raspuns pentru ca a fost scadenta a treia prelungire la depunerea ofertelor de licitatie la executie.Gasiti mai jos raspunsurile si reactiile imediate dar nu si solutiile de viitor,motiv pentru care secretariatul va propune o solutie spre pronuntarea Dumneavoastra.in perioada imediat urmatoare.

Secretariat

Consiliul Civic Local

Cluj-Napoca

Buna ziua stimati consilieri ai municipiului Cluj-Napoca,

Consiliul Civic Local se asteapta ca astazi, la sfarsitul celei de a treia prelungiri a termenului de licitatie pentru executia proiectului METROU sa existe un raspuns de ETAPA a ofertelor ferme si care sunt alternativele de a iesi mai repede din blocajul actual de circulatie.

Secretariatul.

xx                                                                                             CCL Cluj-Napoca a adresat la scadenta de azi a depunerii ofertelor pentru executia metroului fireasca intrebare:”Care este rezultatul dupa cele 6 luni de prelungiri” ? Iata un raspuns halucinant:În ultimele 4 zile am primit 3 scrisori de informare de la firme interesate de realizarea Metroului de la Cluj și care ne-au precizat că nu se pot încadra cu oferta în valoarea estimată.Iata si intrebarea fireasca de dupa acest esec:”Toate proiectele CL, in executie ori recent licitate,au suferit actualizari de preturi avand la baza Hotararea de Guvern si hotararile de CL.De ce a fost nevoie sa se astepte 5-6 luni pentru a se lua hotararea de astazi ? Este aceasta o cale de abandonare “obiectiva”a proiectului dupa ce s-au cheltuit bani publici pentru studiile geo,s-a elaborarat si sustinut fortat proiectul,s-au provocat si intretinut dispute aprinse cu specialistii si cu clujenii,s-a fortat finantarea din PNRR “? Responsabilitatea votului fiecarui consilier o puteti urmari pe site-ul primariei dar toata aceasta tevatura are iz de “amatorism” pe bani publici.

xx

9Tu, Adrian Dohotaru şi alţi 7
1 comentariu   Primăria Cluj-Napoca, după consultarea Ministerului Transporturilor, a decis luni suspendarea procedurii de achiziție cu privire la magistrala I de Metrou Cluj în vederea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai investiției.

Citește și: ZIUA CEA MARE. Primăria anunță ofertele pentru METROUL de Cluj. Proiectare și execuție. Cost, durată, traseu

Această operațiune este necesară în vederea actualizării costului de realizare a Metroului, raportat la creșterea accelerată a prețurilor la materiale de construcții din ultima perioadă.

Precizăm faptul că indicatorii tehnico-economici cu privire la metrou au fost aprobați prin Hotărâre de Guvern la sfârșitul anului 2021.

”De ce am decis suspendarea procedurii în vederea actualizării prețului de licitație?

În ultimele 4 zile am primit 3 scrisori de informare de la firme interesate de realizarea Metroului de la Cluj și care ne-au precizat că nu se pot încadra cu oferta în valoarea estimată.

Precizăm faptul că aceste firme au realizat multiple lucrări de metrou în capitale și orașe ale Uniunii Europene.

Pentru a nu anula licitația, care ar fi presupus cel puțin 6 luni de amânare a proiectului, am decis utilizarea procedurii de actualizare a indicatorilor tehnico-economici, cu sprijinul Ministerului Transporturilor și al Guvernului României.

Procedura de achiziție va fi continuată imediat după actualizarea, prin hotărâre de Guvern, a indicatorilor tehnico-economici.

De ce am decis acum actualizarea indicatorilor tehnico-economici?

Am decis astăzi întrucât doar acum am primit sesizări oficiale de la mari concerne interesate de realizarea Metroului că nu pot depune oferte în valoarea estimată.

Soluția stabilită asigură continuarea proiectului în cadrul P.N.R.R”, arată Primăria.

Primăria trebuia să anunțe luni ofertele privind licitația de proiectare și construire a metroului.

Primăria Cluj-Napoca, după consultarea Ministerului Transporturilor, a decis luni suspendarea procedurii de achiziție cu privire la magistrala I de Metrou Cluj în vederea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai investiției.

Citește și: ZIUA CEA MARE. Primăria anunță ofertele pentru METROUL de Cluj. Proiectare și execuție. Cost, durată, traseu

Această operațiune este necesară în vederea actualizării costului de realizare a Metroului, raportat la creșterea accelerată a prețurilor la materiale de construcții din ultima perioadă.

Precizăm faptul că indicatorii tehnico-economici cu privire la metrou au fost aprobați prin Hotărâre de Guvern la sfârșitul anului 2021.

”De ce am decis suspendarea procedurii în vederea actualizării prețului de licitație?

În ultimele 4 zile am primit 3 scrisori de informare de la firme interesate de realizarea Metroului de la Cluj și care ne-au precizat că nu se pot încadra cu oferta în valoarea estimată.

Precizăm faptul că aceste firme au realizat multiple lucrări de metrou în capitale și orașe ale Uniunii Europene.

Pentru a nu anula licitația, care ar fi presupus cel puțin 6 luni de amânare a proiectului, am decis utilizarea procedurii de actualizare a indicatorilor tehnico-economici, cu sprijinul Ministerului Transporturilor și al Guvernului României.

Procedura de achiziție va fi continuată imediat după actualizarea, prin hotărâre de Guvern, a indicatorilor tehnico-economici.

De ce am decis acum actualizarea indicatorilor tehnico-economici?

Am decis astăzi întrucât doar acum am primit sesizări oficiale de la mari concerne interesate de realizarea Metroului că nu pot depune oferte în valoarea estimată.

Soluția stabilită asigură continuarea proiectului în cadrul P.N.R.R”, arată Primăria.

Primăria trebuia să anunțe luni ofertele privind licitația de proiectare și construire a metroului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>