Consiliul Civic Local Cluj

Bine ati venit!

PROGRAM 2018/2019

Consiliul Civic Local
Cluj-Napoca

 

PROGRAM 2018/2019

Temele și calendarul dezbaterilor civice în perioada septembrie 2018 – iulie 2019

Cap I – Teme permanente

 

Nr crt Data Persoana responsabila Tema dezbătuta
1 Lunar Secretariatul CCL Noutăți legislative cu impact asupra administrației locale.
2 Lunar Secretariatul CCL Poziția CCL după analiza proiectelor și hotărârilor din CL Cluj-Napoca.
3 Lunar Secretariatul CCL Sumarul problemelor sesizate de cetățeni și reacțiile administrației locale. Mecanism de comunicare permanenta cu cetățenii și cu propunerile lor.
4 Lunar Secretariatul CCL Acțiuni pentru susținerea proiectelor ONG-urilor, la solicitarea acestora.
5 Periodic Președintele de ședința Invitarea personalităților orașului șă conferențieze și să facă propuneri pe teme ale comunității clujene.
6 Periodic Președintele de ședința Evoluții la Centrul Cultural Multifuncțional a  Spitalul Clinic de Urgență, a Centrul de management și procesare a deșeurilor menajere.
7 Periodic Comisia de arhitecți Efectele punerii în lucru a P.U.G. Cluj-Napoca și P.U.G. Metropolitan.
8 Periodic Membrii nominalizați Participarea membrilor CCL în Comisiile de specialitate ale CL la invitația șefilor de comisii .
9 Ocazional Președintele de ședința Participarea membrilor CCL la dezbaterile publice inițiate de către Primarie,CCL sau de către ONG-uri.
10 Periodic Secretariatul CCL și presa locală Colaborare în procesul de mediatizare a activităților CCL.
11 Anual Președintele de ședința Organizarea întâlnirii anuale cu parlamentarii clujeni.
12 Periodic Președintele de ședința Evenimentele aniversarii a 100 de ani de la Marea Unire a României.
13 Anual Secretariatul CCL Prezentarea modalității de preluare a propunerilor din întâlnirile anterioare a CCL și transmiterea către consilierii locali.


Cap II – Teme preconizate să intre în calendarul lunar al dezbaterilor

 

Nr crt Data Persoana responsabilă Tema dezbătuta
1 Septembrie 2018 Prof. Ec. Radu Mleșniță Soluții practice pentru conservarea site-urilor arheologice din str.Avram Iancu nr.21-27 și E.Fulicea, cu invitarea arheologului dr.Sorin Ilie Cocis.Utilizarea liniei CF uzinale Someșeni pentru transferul celor peste 2 milioane pasageri la Aeroportul “A.Iancu”din Cluj.Invitat:City Manager și Dir. Reg.CF.Cluj.
2 Octombrie 2018 Secretariatul CCL

Ing.Dan Drăghiciu

Obiectivele susținute de către CCL pentru bugetarea participativă 2018/2019. Rezultatele primului an de bugetare după consultarea clujenilor.Invitat din Primărie: responsabilul de proiect.Parcurile și spatiile verzi ale orașului-propuneri pentru bugetarea participativă.
3 Noiembrie 2018 Arh.Vasile MitreaProf.Vasile Surd Stadiul proiectelor Primăriei Cluj-Napoca finanțate din fonduri europene. Oportunități de noi proiecte fezabile. Invitat: direcția responsabilă din primăriei Cluj-Napoca
4 Decembrie 2018 Ec.Iosif PopIng.Dan Drăghiciu Aplicarea Strategiei 2014-2020 în Cluj-Napoca,la 4 ani de la aprobarea ei.Invitat: Dl.decan prof.Călin Hintea.Acțiunile CL pentru transformarea Clujului într-un brand turistic internațional.
5 Ianuarie 2019 Ing.Laurențiu CapușanIng.Dan Bologa Rezultatele propunerilor din întâlnirea cu parlamentarii clujeni, din sept. 2017, inclusivcele pentru suspendarea  retrocedărilor abuzive. Invitați:Parlamentarii Clujeni.
6 Februarie 2019 Ec. Iosif PopArh.urb. Emanoil Tudose Rolul managerului teritorial în administrareaMunicipiului Cluj-Napoca.Invitat: dl. Gheorghe Șurubaru.
7 Martie 2019 Dna. Mihaela Beu Cum capacităm populațiile de pe Someșul Mic din amonte de Cluj-Napoca pentru evitarea poluării excesive a apei potabile.Invitati: primarii comunelor din amonte de Cluj-Napoca și acțiuni de conștientizare în comunele respective.
8 Aprilie 2019 Ing. Dan DrăghiciuIng. Mircea Barna Sala Polivalentă: angajamente și rezultate în 2018 după deciziile din CL și după dezbaterile din CCL.Invitarea membrilor CA Sala Polivalentă.Alocările bugetare pentru cluburile sportive ale orașului, inclusiv pentru infrastructura sportivă.Invitat: director sport Primărie.
9 Mai 2019 Dr.ing.Petre Ungureanu Infrastructura rutieră și feroviară- susținerea mobilității în municipiul Cluj-Napoca și în Aria Metropolitană  prin colaborarea cu Regionala CFR.
10 Iunie 2019 Arh.Ionel Vitoc Efectele reamenajării unor zone și străzi din centrul Clujului.
11 Iulie 2019 Ec.Iosif PopIng.Augustin Dănila Birocrația din Primăria Cluj-Napoca după schimbările legislative recente si după propunerile avansate de CCL in 2018.Informatizarea totală a Primăriei.Invitați:membrii IT consultanți ai Primăriei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>